M. trapezius

Trapezius, kappmuskeln, är en tunn, platt, parad och trekantig muskel som är lokaliserad till nacken och ryggens övre del. När muskeln på båda sidor ses tillsammans bildar en en diamantform.

Muskeln brukar delas in i tre delar:

  • Övre del (pars descendens)
  • Mellersta del (pars transversus)
  • Nedre del (pars ascendens)

På grund av muskelns olika delar har den flera ursprung. Den övre delen av muskeln har sitt ursprung på occipitalkanten (protuberantia occipitalis externa), lig. nuchae och dess bakre förtjockade rand (linea nuchalis superior) och processus spinosus C7. Muskelns mellersta del utspringer från processus spinosus T1-T4 och angränsande lig. supraspinalia. Den nedersta delen har sitt ursprung från processus spinosus T5-T12 och angränsande lig. supraspinalia.

Linea nuchalis superior

Ursprung för m. trapezius övre del 

Muskelns övre del löper sedan nedåt och lateralt till sitt fäste på bakre randen på nyckelbenets laterala tredjedel. Den mellersta delen löper lateralt längs övre ryggen och fäster in till acromions mediala kant. Muskelns nedre del löper uppåt och lateralt för att fästa till spina scapulae.

Huvudfunktionen av trapezius är att stabilisera skulderbladet och att vara involverad i rörelser i huvud och nacke. Vid bilateral kontraktion av muskeln kan den extendera huvud och nacke. Vid unilateral kontraktion utför muskeln en lateralflexion av huvud och nacke till samma sida och rotation av huvud och nacke till motsatt sida.

På grund av att fiberriktningen är olika i muskelns olika delar kommer de olika delarna skilja sig något i funktion.

  • Den övre delen lyfter skuldran och skulderbladet. Roterar skulderbladet uppåt tillsammans med muskelns nedre del.
  • Den mellersta delen adducerar skuldran och skulderbladet.
  • Den nedre delen sänker skuldra och skulderbladet. Roterar skulderbladet uppåt tillsammans med muskelns övre del.

Muskeln har en motorisk innerveration av n. accessorius (C3-C4).

UrsprungPars descendens: protuberantia occipitalis externa, lig. nuchae, linea nuchalis superior, processus spinosus C7
Pars transversus: processus spinosus T1-T4, lig. supraspinalia
Pars ascendens: processus spinosus T5-T12, lig. supraspinalia.
FästePars descendens: laterala 1/3 av clavicula
Pars transversus: mediala kanten av acromions
Pars ascendens: spina scapulae
FunktionExtension, lateralflexion och rotation av huvud och nacke, övre delen lyfter skuldran, mellersta delen adducerar skuldran, nedre delen sänker skuldran, övre och nedre delen utåtroterar skulderbladet
InnervationN. accessorius (C3-C4)

Trapezius

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-14