M. trapezius

Ursprung: Pars descendens: occipitalkanten, lig, nuchae, processus spinosus C1-C7. Pars transversus: processus spinosus T1-T4. Pars ascendens: processus spinosus T4-T12.

Fäste: Pars descendens: laterala 1/3 av nyckelbenetPars transversus: medialkanten av acromionPars ascendens: bakre kanten av spina scapulae.

Funktion: Lyfter, adducerar och roterar scapulae. Bilateral extension och kontralateral rotation av huvud.

Innervation: N. accessorius (C3-C4).

Trapezius

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19