M. triceps surae

Triceps surae, den trehövdade vadmuskeln, har tre ursprungsdelar. Två ytliga delar vilka bildar m. gastrocnemius caput mediale och caput laterala, samt en djup del som bildar m. soleus. De tre delarna förenar sig till en gemensam sena som, achillessenan (hälsenan), som fäster in till tuber calcanei på calcaneus.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11