M. triceps surae

M. triceps surae består av m. gastrocnemius och m. soleus. Se var muskel för sig för mer information.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19