M. vastus intermedius

Ursprung: Fram- och lateralsidan av femur.

Fäste: Tuberositas tibiae via lig. patellae.

Funktion: Extension i art. genus.

Innervation: N. femoralis (L2-L4).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19