M. vastus intermedius

Ursprung: Fram- och lateralsidan av femur.

Fäste: Tuberositas tibiae via lig. patellae.

Funktion: Extension i art. genus.

Innervation: N. femoralis (L2-L4).

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11