Mm. interossei – Hand

Ursprung: Dorsales: pennat från skaften på ossa metacarpalia. Palmares: semipennat från skaften på ossa metacarpalia.

Fäste: Dorsales: Konvergent på sidorna av basen av phalanx proximalis samt i extensoraponeurosen till 2:a-5:e fingret. Palmares: Divergent på sidorna av basen av phalanx proximalis samt i extensoraponeuroserna.

Funktion: Dorsales: särar på fingrarna, flexion av artt. metacarpophalangeae, extension av artt. interphalangeae proximalis och distalisPalmares: samlar fingrarna, flexion av artt. metacarpophalangeae, extension av artt. interphalangeae proximalis och distalis i 2:a till 5:e fingret.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11