Mm. interossei – Hand

Ursprung: Dorsales: pennat från skaften på ossa metacarpalia. Palmares: semipennat från skaften på ossa metacarpalia.

Fäste: Dorsales: Konvergent på sidorna av basen av phalanx proximalis samt i extensoraponeurosen till 2:a-5:e fingret. Palmares: Divergent på sidorna av basen av phalanx proximalis samt i extensoraponeuroserna.

Funktion: Dorsales: särar på fingrarna, flexion av artt. metacarpophalangeae, extension av artt. interphalangeae proximalis et distalisPalmares: samlar fingrarna, flexion av artt. metacarpophalangeae, extension av artt. interphalangeae proximalis et distalis i 2:a till 5:e fingret.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).