Mm. suboccipitales

Består av flera muskler:

  • M. rectus capitis posterior major.
  • M. rectus capitis posterior minor.
  • M. obliquus capitis superior.
  • M. obliquus capitis inferior.

Ursprung (som grupp): Processus spinosus C2, processus transversus C1.

Fäste (som grupp): Linea nuchae superior/inferior, processus transversus C1.

Funktion (som grupp): Rotation, lateralflexion och extension av huvud.

Innervation: N. suboccipitalis.

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11