Platysma

Ursprung: Mungipa och ansikte.

Fäste: Huden över övre delen av thorax.

Funktion: Mimisk muskel.

Innervation: N. facialis.