Clavicula – Nyckelben

Nyckelbenet, clavicula, ligger framtill på kroppen mellan bröstkorgen och halsen. Nyckelbenet syns ofta väldigt tydligt genom huden. Nyckelbenet är S-format, där de mediala 2/3 är böjda framåt och de laterala 1/3 är böjda bakåt.

Nyckelbenets funktion är främst att se till övre extremiteten kan hållas ut från kroppen så att den kan svänga fritt.

Nyckelbenets facies sternalis bildar en ledfasett som ledar med manubrium sterni och den övre kanten av costa 1. Bildar här art. sternoclavicularis.

Nyckelbenets facies acromialis har en ledfasett som ledar med acromion och bildar art. acromioclavicularis.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28