Costae – Revben

Människan har normalt sett 24 stycken revben, costae, 12 stycken på varje sida. Revbenen har som främsta uppgift att skydda de inre organen i bröstkorgen. Revbensparen 1-7 fäster direkt till bröstbenet, sternum, genom små äkta leder. Dessa leder benämns artt. sternocostalis. Revbenspar 8-10 fäster inte direkt till sternum utan istället till ovanliggande revbenspar. Revbenspar 11-12 ligger fritt i mellan bukmusklerna. Revbenen utgörs av själva revbenet, men även revbensbrosket (cartilago costalis).

De tio översta revbensparen fäster på andra sidan bröstkorgen till processus transversus T1-T10 och bildar här artt. costovertebrales. Revbenspar 11-12 fäster direkt till kotkropparna på T11-T12.

Costae

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28