Fibula – Vadben

Fibula

Underbenets laterala ben kallas fibula. Fibula är ett smalt rörben och sträcker sig inte riktigt lika långt proximalt som tibia, men något lägre distalt.

Proximalt utgörs fibula av ett ledhuvud, caput fibula. Caput fibula har en ledfasett, facies articularis proximalis, som ledar mot den laterala tibiakondylen och bildar art. tibiofibularis. Caput fibula kan ofta palperas (kännas) under huden som en knöl.

Den distala delen av fibula utgörs av den laterala malleolen, malleolus lateralis. Den laterala malleolen bildar under huden ”den yttre fotknölen”, vilken är mer framträdande är den inre. Malleolus lateralis är jämfört med malleolus medialis belägen mer posteriort och distalt. Malleolus lateralis har en stor ledfasett som ledar mot talus.

Det finns ett antal ligament som fäster till den laterala malleolen:

  • Lig. talofibulare posterior – löper posteriort mellan talus och fibula.
  • Lig. talofibulare anterior – löper anteriort mellan talus och fibula.
  • Lig. tibiofibulare posterior – löper posteriort mellan tibia och fibula.
  • Lig. tibiofibulare anterior – löper anteriort mellan tibia och fibula.
  • Lig. calcaneofibulare – löper mellan calcaneus och fibula.

Lig. talofibulare anterior är ett ligament som ofta skadas vid stukningar.

Läs mer:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28