Os coccygis – Svansben

Os coccygis, svansbenet, är ett trekantigt ben vid ryggradens slut. Det ligger nedanför os sacrum och har uppstått genom en sammansmältning av ungefär 3-5 svanskotor. Hos äldre personer är svansbenet sammanvuxet med korsbenet.

Os coccygis agerar fäste för många muskler, bland annat m. levator ani och m. coccygeus.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28