Os coxae – Höftben

Os coxae

Höftbenet, os coxae, är ett oregelbundet ben som utgörs av tre sammanvuxna bendelar, os ilium, os ischii och os pubis. Dessa tre ben möts i höftledens ledpanna, acetabulum.

Os ilium bildar den övre delen av höftbenet och är även den största och bredaste av de tre delarna. Os ischii är höftens kraftigaste ben och utgör den nedre och bakre delen av höftbenet. Os pubis utgör den nedre och främre delen.

Acetabulum ligger på lateralsidan av höften och är en skålformad ledpanna som ledar med lårbenets ledhuvud, caput femoris. Acetabulum har en kant, limbus acetabuli, som sträcker sig ut som ett tak upptill men saknas nedtill vid incisura acetabuli. Genom den broskklädda ytan i acetabulum överförs kroppens vikt till lårbenet.

Strax nedanför acetabulum finns ett hål, foramen obturatum. Foramen obturatum täcks av ett membran, membrana obturatoria, dock inte i den övre delen där det bildas en kanal, canalis obturatorius, i vilken nerver och blodkärl löper genom.

Se respektive ben för detaljer om respektive del:

Relaterade muskler

Relaterade leder

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28