Os femoris – Lårben

Lårbenet, os femoris (femur), är människokroppens längsta (cirka 26% av kroppslängden), starkaste och tyngsta skelettdel. Kvinnans lårben är mer snedställda än mannens då deras bäcken är bredare och benen kortare, vilket kan leda till en genu valgus.

Femur har ett skaft och två extremiteter. Femurs proximala extremitet består av ett ledhuvud, caput ossis femoris, som nedanför har en lång hals (lårbenshalsen), collum femoris. Mellan collum och corpus (kroppen/skaftet) finns det två knölar som heter trochanter major och trochanter minor, på dessa fäster ledkapsel och många muskler.

Caput ossis femoris är formad som en kula och ledar med acetabulum. Collum ossis femoris är 4-5 cm lång och förbinder ledhuvudet med skaftet. Både caput och collum ligger djupt innanför muskulaturen och kan inte direkt palperas.

Trochanter major utgör den laterala delen av den proximala extremiteten. Den mediala ytan av trochanter major har en fördjupning som heter fossa trochanterica. Trochanter major är enkel att palpera och kan antingen ses som ett utskott på höftens utsida, eller som en sänkning.

Trochanter minor är ett utskott och ligger som en fortsättning av collum femoris. Trochanter major och minor möts dorsalt via en kraftig kam, crista intertrochanterica. Ventralt finns en skrovlig och tunn kant, linea intertrochanterica, som från trochanter major riktas nedåt mot trochanter minor.

Os femoris

Lårbenets skaft, corpus ossis femoris, är smalt, långt och lätt böjt. På corpus baksida finns, linea aspera, vilken utgörs av en medial (labrum mediale) och en lateral läpp (labrum laterale). Dessa läppar skiljs proximalt och distalt åt och bildar trekantiga områden på benet. Den laterala läppen är större proximalt där det utgör ett skrovligt område, tuberositas glutea, där m. gluteus maximus fäster. Området som från trochanter minors baksida sträcker sig till linea aspera kallas linea pectinea, där m. pectineus fäster. Läpparna svänger sedan distalt mot var sin epikondyl.

Femurs distala extremitet består av två utskott, condylus femoris. På baksidan skiljs de åt av en djup fåra som kallas för fossa intercondylaris.

Den mediala kondylen, condylus mediale, är större än den laterala, condylus laterale. Båda kondylerna är broskklädda framtill, nedtill och baktill. Båda kondylerna har var sitt utskott, epicondylus medialis och epicondylus lateralis. Epikondylerna kan lokaliseras och palperas framtill och lateralt. Då knäleden är flekterad prominerar kondylerna framtill, framför allt den laterala kondylen. Vid den övre kanten av condylus medialis kan man lokalisera en liten prominens, tuberculum adductorium.

Läs mer:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28