Os ilium – Tarmben

Os iliumOs ilium, tarmbenet, utgör den övre och vingformade delen av höftbenet. Det brukar delas in i en corpus (kropp), vilken utgör ungefär 2/5 av acetabulum, samt en ala (vinge). Corpus och ala skiljs på bäckenets insida av en förstärkning, linea arcuata.

Alas fria och övre kant heter crista iliaca, höftbenskammen, vilken är enkel att palpera och se. Framtill slutar crista iliaca i spina iliaca anterior superior (SIAS), som ofta är extra prominent under huden. Strax nedanför SIAS finns spina iliaca anterior inferior (SIAI). Baktill slutar crista iliaca som spina iliaca posterior superior (SIPS), vilken ibland ses som en liten fördjupning på den nedre delen av ryggen. På den bakre kanten, nedanför SIPS, av ala finns spina iliaca posterior inferior (SIPI). Dessa punker och delar agerar fästen och ursprung för många muskler.

Crista iliaca är bred, skrovlig och särskilt tjock 5-6 cm bakom spina iliaca anterior superior. Ala ossis ilii har tre ytor, facies glutea, fossa iliaca och facies sacropelvina.

Facies glutea är den breda och laterala ytan av os ilium. Ytan är böjd och korsars av tre avgränsningar, linea glutea posterior, anterior och inferior. Dessa punker är ursprung för sätesmuskulaturen. Fossa iliaca utgör höftbenets inre skålformade del. Facies sacropelvina utgör den mediala ytans bakre del.

Läs mer:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28