Os pubis – Blygdben

Os pubis, blygdbenet, är en del av höftbenet och brukar delas in i en corpus (kropp) och två ramus (grenar), ramus superior ossis pubis och ramus inferior ossis pubis.

Corpus, corpus ossis pubis, är de breda och kraftiga bendelarna som möts i höftbenets medianlinje och bildar symphysis pubica. Den skrovliga överkant av corpus, crista pubica, slutar lateralt i ett utskott som heter tuberculum pubicum.

Ramus superior ossis pubis riktas uppåt, lateralt och dorsalt mot acetabulum där det utgör 1/5 av ledpannan och smälter samman med os ilium och os ischii. Ramus inferior ossis pubis riktas nedåt, dorsalt och lateralt från corpus ossis pubis och fortsätter som ramus ossis ischii.

Läs mer:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28