Os sacrum – Korsben

 

Os sacrum, korsbenet, är ett platt och trekantigt ben. Den har bildats genom sammansmältning av fem kotor (S1-S5). Korsbenet begränsar bäckenet bakåt, upptill övergår det i ländryggen och nedtill i svansbenet.

I korsbenet finns fyra par hål (foramina sacralia) som är riktade lateralt och framåt. Genom dessa passerar grenar av spinalnerverna och artärer.

Os sacrum agerar fäste för många muskler, till exempel m. piriformis och m. gluteus maximus.

Os sacrum - korsben

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28