Os zygomaticum – Okben

Os zygomaticumOs zygomaticum, okbenet eller kindbenet, är ett parigt ben som är placerat upptill på ansiktets sidor. Det utgör en del av ögonhålans vägg och botten. Det är sammanväxt med de andra delarna som tillsammans bildar kraniet:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28