Patella – Knäskål

Knäskålen, patella, är ett litet och trekantigt sesamben. Patellans spets, apex, är riktad distalt och dess bas proximalt.

Den posteriora ledytan hos patella är oval och benämns facies patellaris femoris. Framsidan av patella är skrovlig och enkel att palpera. Patella är innesluten i senan från m. quadriceps femoris framtill i knäleden och dess huvudsakliga uppgift är att skydda knäledens framsida och att öka momentarmen för m. quadriceps femoris.patella

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28