Pelvis – Bäcken

Bäckenet, pelvis, är en kraftig och skålformad benring. Bäckenet bär ryggradens vikt och kotor och vilar mot lårbenet, femur. Bäckenet är ett stabilt ben med liten rörlighet och spelar en viktig roll för balansen och ryggradens kurvatur.

Bäckenet är sammansatt av tre ben: två höftben (os coxae), korsbenet (os sacrum) och svansbenet (os coccygis). Höftbenen är förenade av en synkondros ventralt, medan de dorsalt är skilda av ett brett mellanrum, där korsbenet sitter. Mellan korsbenet och höftbenen finns äkta leder, art. sacroiliaca.

Ligament

I bäckenet finns det många ligament som hjälper till att stabilisera lederna:

  • Lig. iliolumbale
  • Lig. sacroiliaca ventralia, interossea, dorsalis
  • Lig. inguinale
  • Lig. pectioneale
  • Lig. sacrotuberale
  • Lig. sacrospinale
  • Lig. iliofemorale
  • Lig. ischiofemorale
  • Lig. pubofemorale

Skillnader mellan könen

Det kvinnliga och manliga bäckenet har samma huvuduppgift, att föra över tyngden från ryggens skelett till de nedre extremiteterna. Kvinnans bäcken har dock även utformats till uppgiften att föda barn och är därför bredare och plattare. Det manliga bäckenet är högre och smalare.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28