Sternum – Bröstben

Sternum, bröstbenet, är ett ben som ligger i bröstkorgens framvägg. Det är ett platt ben som har olika delar, manubrium sterni, corpus sterni och processus xiphoideus. Dessa delar är förbundna av broskvävnad.

Manubrium sterni är den översta delen av sternum. Det är bredast upptill och smalnar av vid övergången till corpus. Det är en mycket kraftig del då det utsätts för stora belastningar vid nyckelbenet. Nyckelbenet ledar mot manubrium i incisura clavicularis. Här finns leden mellan sternum och clavicula, art. sternoclavicularis.

Corpus sterni är längre, tunnare och smalare än manubrium sterni. Dess kanter har incisurae costales där revbensbrosken fäster in.

Processus xiphoideus är den kortaste delen av sternum och är ofta platt och spetsig. Utskottet består av hyalint brosk, förutom vid hög ålder då det förbenas.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28