Tibia – Skenben

TibiaTibia, skenbenet, är ett rörben som har ett skaft och två extremiteter. Proximalt består extremiteten av en medial och en lateral kondyl. Distalt och medialt slutar tibia som ett trubbigt utskott, malleolus medialis, vilket syns som ”den inre fotknölen”.

Tibias kondyler benämns condylus medialis och condylus lateralis. Båda har en stor ledpanna, facies articularis superior. Ledpannornas centrala (och konkava) delar ledar med condylus femoris, och de perifiera (yttre) delarna har kontakt med knäts menisker. De två ledpannorna skiljs av ett skrovligt område med ett utskott i mitten, eminentia intercondylaris. Anteriort och posteriort om detta utskott finns två områden, area intercondylaris anterior och area intercondylaris posterior. Dessa områden utgör fäste för korsbanden och meniskerna i knäleden.

Condylus lateralis har en ledfasett som ledar med caput fibulaefacies articulares fibularis tibiae. På framsidan av den laterala kondylen finns tuberculum anterolaterale, vilket utgör fäste för tractus iliotibialis.

Corpus tibiae är trekantigt med en anterior, en medial och en interossös kant. Corpus har proximalt ett kraftigt utskott, tuberositas tibiae. Tuberositas tibiae ligger överst på margo anterior och utgör fästespunkt för senan från m. quadriceps femoris (lig. patellae). Margo anterior är skarp och prominerande och känns ofta väldigt tydligt genom huden. Facies posterior har en benkam, linea m. solei, vilken agerar ursprung för m. soleus.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28