Ulna – Armbågsben

UlnaUlna, armbågsbenet, är det längsta av underarmsbenen.

Den proximala delen av ulna har två utskott, olecranon och processus coronoideus. Olecranon är det utskott som utgör armbågsknölen. Dess främre yta är djupt konkav och utgör tillsammans med processus coronoideus armbågsledens ledpanna, incisura trochlearisProcessus coronoideus är ett utskott som sträcker sig framåt från framsidan av ulnas proximala ände. Den proximala ytan av utskottet ligger mot incisura trochlearis. Processus coronoideus sitter även ihop med incisura radialis, vilken utgör ledpanna åt caput radii. Den främre ytan av processus coronoideus är fästespunkt till m. brachialis.

Corpus ulnae är trekantig med en anterior, en posterior och en interossös kant. Margo posterior (den bakre kanten) kan palperas under hela sitt förlopp från olecranon till processus styloideus ulnae.

Ulnas distala del är smal och består av caput ulnae, som ledar med radius och skapar art. radioulnaris. Caput ulnaes yttersta del har en liten processus styloideus ulnae, som kan palperas.

Se även:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28