Rehabilitering på fältet: Ett 5-stegsprogram för fotbollsspelare

I en tidigare artikel skrev jag om rehabilitering på fältet och 4 grunder för högkvalitativ rehabilitering. Denna artikel handlar också om rehabilitering på fältet, men med mer fokus på övergången till ordinarie fotbollsträning genom 5 olika steg framtagna av Buckthorpe et …

Rehabilitering på fältet: 4 grunder för högkvalitativ rehabilitering

Rehabilitering efter skada innefattar flera faser, från den akuta fasen direkt efter skada till fasen för återgång till idrott. En del av rehabiliteringen som det kanske inte alltid läggs tillräckligt fokus på är rehabiliteringen som sker på fältet, exempelvis på …

Myter om träningsbelastning, skada och prestation

Träningsbelastning, skada och prestation är tre områden som det forskats en hel del inom och områden som blivit allt populärare när det gäller att exempelvis monitorera träningsbelastning för att minska skador och förbättra prestation. Trots denna ökade forskning på området …

Nordic hamstring för att förebygga hamstringsskador

Hamstringsskada är en väldigt vanlig skada inom vissa idrotter, framför allt inom idrotter som involverar löpning, sprint och ”stretch”-moment. Inom fotboll har hamstringsskada föreslagits vara den vanligaste skadan (1). Dessutom har det påvisats att hamstringsskador ökat med uppåt 4% årligen …

Modell för återgång till idrott (StARRT framework)

De flesta patienterna och idrottarna undrar när de kan återgå till sin idrott eller aktivitet efter skada. Återgång till idrott (return to play, RTP) är ofta en utmaning och beslutet baseras på många faktorer, såsom skadehistoria, klinisk undersökning, skadetyp, rehabilitering, …

Diagnos, behandling och prevention av fotledsstukning

Fotledsdistorsion (stukning) är en av de vanligaste skadorna inom idrotten. Inom elitfotboll utgör fotledsdistorsion 7 procent av alla skador (1), men det är också en vanlig skada i den generella populationen (2). En stor del av de som drabbas av …

Risken för knäartros ökar 4-6 gånger efter allvarlig knäskada

Knäskador är mycket vanliga inom idrott och kan ha en stor påverkan på framför allt den skadade individen, men även samhället i stort. Många knäskador leder till lång rehabilitering, inte helt ovanligt över ett år, och kan medföra flera negativa …