Blogg & Artiklar

2021-02-27
av Kalle Torvaldsson

Behandling av ländryggsbesvär hos idrottare: systematisk review och meta-analys

Ländryggsbesvär är vanligt och något som kan leda till frånvaro från idrott. Det finns flera olika behandlingsmetoder för ländryggsbesvär, t.ex. injektioner, manipulationer, massage, operation, användning av läkemedel och träning. Men hur ser evidensen ut egentligen för behandling av ländryggsbesvär hos idrottare?
Läs mer

2021-02-14
av Kalle Torvaldsson

Nya riktlinjer för fysisk aktivitet från WHO

Fysisk aktivitet är en mycket viktig del när det gäller att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. Nyligen presenterade WHO uppdaterade riktlinjer kring fysisk aktivitet för barn, ungdomar, vuxna och äldre vuxna. Hur mycket fysisk aktivitet behövs egentligen?
Läs mer

2021-01-31
av Kalle Torvaldsson

Effekten av progressiv senbelastande träning för patellartendinopati

Patellartendinopati är en vanlig skada inom idrott. Besvären kan resultera i lång frånvaro från idrott och försämrad prestation, vilket belyser vikten av noggrann rehabilitering. Det finns flera olika typer av rehabiliterande träning, som progressivt senbelastande träning och excentrisk träning, men vad är bäst?
Läs mer

2020-02-17
av Kalle Torvaldsson

Smärtfri rehab jämfört med rehab vid smärttröskel efter hamstringsskada – har det någon betydelse?

Hamstringsskada är en av de vanligaste skadorna inom idrott, och inom fotboll är det den vanligaste skadan. Det är dessutom en skada som ställer höga krav på god rehabilitering. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till smärta under rehab, får det göra ont vid träning eller måste träningen vara helt smärtfri?
Läs mer

2020-01-27
av Kalle Torvaldsson

Copenhagen Adduction exercise och dess effekter på muskelstyrka

Ljumskskador är väldigt vanligt i flera idrotter, och att vara stark i ljumsken är viktigt för att förebygga skador. En övning som som undersökts gällande dess skadeförebyggande effekter är Copenhagen Adduction exercise, men hur bra är övningen för att öka muskelstyrkan?
Läs mer

2019-12-16
av Kalle Torvaldsson

Effekter av kompressionsshorts på smärta och prestation hos personer med ljumsksmärta

Kompressionsshorts är något som ofta används vid idrottande, ofta för att bidra med ett stöd och en värmande känsla vilket kan upplevas positivt för idrottaren gällande prestation och smärta. Men, vilka effekter har det egentligen? Borde det användas?
Läs mer

2019-11-25
av Kalle Torvaldsson

Skadeprevention och återgång till spel i fotboll – Vad tycker spelare och tränare?

Skadeförebyggande interventioner inom fotboll och processen för återgång till idrott är ett viktigt ämne, och det finns många åsikter kring hur skadeprevention och återgång till idrott bör se ut. Bland annat spelarens och tränarens syn på skadeprevention kan vara av betydelse, men hur ser spelare och tränare på skadeprevention och återgång till spel inom fotboll egentligen?
Läs mer

2019-11-18
av Kalle Torvaldsson

Tid för återgång till idrott inom professionell fotboll – Hur lång tid tar det?

Det första en idrottare undrar vid skada är ofta ”när kan jag spela igen?”. Det är inte en fråga som är lätt att svara på då många olika faktorer kan spela in, och det är svårt att säga ett exakt antal dagar det kommer ta. Att veta hur lång tid det tar för återgång till idrott efter de vanligaste skadorna kan vara värdefull information för att ge idrottare och andra omkring en ungefärlig tidsplan att förhålla sig till.
Läs mer

2019-11-11
av Kalle Torvaldsson

Rehabilitering på fältet: Ett 5-stegsprogram för fotbollsspelare

Rehabilitering på fältet är en otroligt viktig del vid rehabilitering av en skada, och övergången till ordinarie fotbollsträning är en komplex del av rehabiliteringen. Buckthorpe et al. har tagit fram riktlinjer och 5 steg för att underlätta denna process och optimera förutsättningarna för fotbollsspelarens återgång till full träning.
Läs mer