Blogg & Artiklar

2021-03-28
av Kalle Torvaldsson

Skadeprevalens och -incidens hos paraidrottare

Parasport har vuxit mycket de senaste decennierna och vid paralympics i Rio 2016 deltog 4328 idrottare från 160 länder. Deltagande i idrott har många positiva effekter, men det medför också en ökad risk för skador, varför det är viktigt med forskning för att undersöka skadesituationen.
Läs mer

2021-03-14
av Kalle Torvaldsson

Copenhagen Adduction för ökad styrka och skadeprevention – hur mycket är tillräckligt?

Ljumskbesvär är bland de vanligaste skadorna inom idrott, exempelvis inom fotboll. Riskfaktorer för att drabbas av ljumskbesvär är bland annat lägre muskelstyrka, varför det anses viktigt med övningar för att öka muskelstyrkan i lårets adduktorer. Hur mycket behöver man träna egentligen för att få de önskade effekterna?
Läs mer

2021-02-27
av Kalle Torvaldsson

Behandling av ländryggsbesvär hos idrottare: systematisk review och meta-analys

Ländryggsbesvär är vanligt och något som kan leda till frånvaro från idrott. Det finns flera olika behandlingsmetoder för ländryggsbesvär, t.ex. injektioner, manipulationer, massage, operation, användning av läkemedel och träning. Men hur ser evidensen ut egentligen för behandling av ländryggsbesvär hos idrottare?
Läs mer

2021-02-14
av Kalle Torvaldsson

Nya riktlinjer för fysisk aktivitet från WHO

Fysisk aktivitet är en mycket viktig del när det gäller att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. Nyligen presenterade WHO uppdaterade riktlinjer kring fysisk aktivitet för barn, ungdomar, vuxna och äldre vuxna. Hur mycket fysisk aktivitet behövs egentligen?
Läs mer

2021-01-31
av Kalle Torvaldsson

Effekten av progressiv senbelastande träning för patellartendinopati

Patellartendinopati är en vanlig skada inom idrott. Besvären kan resultera i lång frånvaro från idrott och försämrad prestation, vilket belyser vikten av noggrann rehabilitering. Det finns flera olika typer av rehabiliterande träning, som progressivt senbelastande träning och excentrisk träning, men vad är bäst?
Läs mer

2020-02-17
av Kalle Torvaldsson

Smärtfri rehab jämfört med rehab vid smärttröskel efter hamstringsskada – har det någon betydelse?

Hamstringsskada är en av de vanligaste skadorna inom idrott, och inom fotboll är det den vanligaste skadan. Det är dessutom en skada som ställer höga krav på god rehabilitering. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till smärta under rehab, får det göra ont vid träning eller måste träningen vara helt smärtfri?
Läs mer

2020-01-27
av Kalle Torvaldsson

Copenhagen Adduction exercise och dess effekter på muskelstyrka

Ljumskskador är väldigt vanligt i flera idrotter, och att vara stark i ljumsken är viktigt för att förebygga skador. En övning som som undersökts gällande dess skadeförebyggande effekter är Copenhagen Adduction exercise, men hur bra är övningen för att öka muskelstyrkan?
Läs mer

2019-12-16
av Kalle Torvaldsson

Effekter av kompressionsshorts på smärta och prestation hos personer med ljumsksmärta

Kompressionsshorts är något som ofta används vid idrottande, ofta för att bidra med ett stöd och en värmande känsla vilket kan upplevas positivt för idrottaren gällande prestation och smärta. Men, vilka effekter har det egentligen? Borde det användas?
Läs mer

2019-11-25
av Kalle Torvaldsson

Skadeprevention och återgång till spel i fotboll – Vad tycker spelare och tränare?

Skadeförebyggande interventioner inom fotboll och processen för återgång till idrott är ett viktigt ämne, och det finns många åsikter kring hur skadeprevention och återgång till idrott bör se ut. Bland annat spelarens och tränarens syn på skadeprevention kan vara av betydelse, men hur ser spelare och tränare på skadeprevention och återgång till spel inom fotboll egentligen?
Läs mer