Copenhagen Adduction exercise och dess effekter på muskelstyrka

Att vara stark i ljumskens muskler är viktigt inom flera idrotter, bland annat för att förebygga skador . I en systematisk litteraturöversikt och meta-analys undersöktes den skadeförebyggande effekten av träningsinterventioner på ljumskskador (1), där författarna fann en kliniskt signifikant (men …

Rehabilitering på fältet: Ett 5-stegsprogram för fotbollsspelare

I en tidigare artikel skrev jag om rehabilitering på fältet och 4 grunder för högkvalitativ rehabilitering. Denna artikel handlar också om rehabilitering på fältet, men med mer fokus på övergången till ordinarie fotbollsträning genom 5 olika steg framtagna av Buckthorpe et …

Rehabilitering på fältet: 4 grunder för högkvalitativ rehabilitering

Rehabilitering efter skada innefattar flera faser, från den akuta fasen direkt efter skada till fasen för återgång till idrott. En del av rehabiliteringen som det kanske inte alltid läggs tillräckligt fokus på är rehabiliteringen som sker på fältet, exempelvis på …

Myter om träningsbelastning, skada och prestation

Träningsbelastning, skada och prestation är tre områden som det forskats en hel del inom och områden som blivit allt populärare när det gäller att exempelvis monitorera träningsbelastning för att minska skador och förbättra prestation. Trots denna ökade forskning på området …

Nordic hamstring för att förebygga hamstringsskador

Hamstringsskada är en väldigt vanlig skada inom vissa idrotter, framför allt inom idrotter som involverar löpning, sprint och ”stretch”-moment. Inom fotboll har hamstringsskada föreslagits vara den vanligaste skadan (1). Dessutom har det påvisats att hamstringsskador ökat med uppåt 4% årligen …

Modell för återgång till idrott (StARRT framework)

De flesta patienterna och idrottarna undrar när de kan återgå till sin idrott eller aktivitet efter skada. Återgång till idrott (return to play, RTP) är ofta en utmaning och beslutet baseras på många faktorer, såsom skadehistoria, klinisk undersökning, skadetyp, rehabilitering, …