Modell för återgång till idrott (StARRT framework)

De flesta patienterna och idrottarna undrar när de kan återgå till sin idrott eller aktivitet efter skada. Återgång till idrott (return to play, RTP) är ofta en utmaning och beslutet baseras på många faktorer, såsom skadehistoria, klinisk undersökning, skadetyp, rehabilitering, …

Diagnos, behandling och prevention av fotledsstukning

Fotledsdistorsion (stukning) är en av de vanligaste skadorna inom idrotten. Inom elitfotboll utgör fotledsdistorsion 7 procent av alla skador (1), men det är också en vanlig skada i den generella populationen (2). En stor del av de som drabbas av …

Risken för knäartros ökar 4-6 gånger efter allvarlig knäskada

Knäskador är mycket vanliga inom idrott och kan ha en stor påverkan på framför allt den skadade individen, men även samhället i stort. Många knäskador leder till lång rehabilitering, inte helt ovanligt över ett år, och kan medföra flera negativa …

Riskfaktorer för muskelbristning i vader inom idrott

Green och Pizzari (1) publicerade 2017 en systematisk översiktsartikel som undersökte riskfaktorer för muskelbristning i vadmuskulaturen. I studien inkluderades endast artiklar som undersökte antingen en primär eller återfallsskada för vadmuskelbristning, och som undersökte data relaterat till inre eller yttre riskfaktorer. …

Kriterier för återgång till idrott efter hamstringsskada

Muskelskada i hamstrings är en av de vanligaste skadorna bland professionella fotbollsspelare med en hög återfallsrisk. I en studie av Zambaldi et al. (1) genomfördes en sk ”Delphi-metod” för att nå ett konsensus kring kriterier för återgång till idrott efter …

Muskelskador inom fotboll – Epidemiologi

Muskelskador är bland de vanligaste skadorna inom fotboll och har rapporterats stå för 20-37 % av alla skador bland proffsfotboll samt 18-23 % bland amatörfotboll. Muskelskador kan innefatta olika typer av skador, som bristningar, DOMS och kontusioner. I en studie …