Effekter av kompressionsshorts på smärta och prestation hos personer med ljumsksmärta

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-12-16
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 2 minuter

Kompressionsshorts är något som ofta används vid idrottande, ofta för att bidra med ett stöd och en värmande känsla vilket kan upplevas positivt för idrottaren gällande prestation och/eller smärta. Ibland hör jag fotbollstränare rekommendera användning av kompressionsshorts om spelaren har någon typ av besvär i låren, som ljumsksmärta. Men, fungerar det verkligen? Och krävs det någon speciell typ av kompression för att ge önskad effekt?

I en studie som publicerades 2019 undersöktes effekterna av kompressionsshorts på ljumsksmärta och prestation, där författarna jämförde ”zonade” högkompressionsshorts, ”icke-zonade” lågkompressionsshorts och vanliga träningskläder (1). Denna studie sammanfattar jag i detta inlägg.

Studieupplägg

Studien var en dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie, med cross-overdesign. Individer som var manliga fotbollsspelare på amatörnivå, med minst fyra veckor av ljumsksmärta, en skattning av minst 2/10 gällande smärta under fotbollsspel, samt att de spelade matcher trots smärta ingick i studien. Deltagarnas ljumsksmärta klassificerades enligt de fyra grupper, vilka jag tidigare skrivit om här.

I studien deltog 34 individer, varav 27 fullföljde hela studien. En blockrandomisering gjordes där ordningen i vilka kompressionsshorts deltagarna började använda alltså blev slumpmässig. Innan studiens start utfördes ett antal tester:

  • Hip and groin outcome score (HAGOS), frågeformulär
  • Copenhagen Five-second squeeze med handhållen dynamometer (CS)
  • Illinois Agility Test (IAT)
  • Maximalt skottest (MS)

Efter att ha utfört testerna fick deltagarna med sig båda kompressionsshortsen hem, och bar respektive shorts under två veckor i fotbollsträning och -matcher. Sedan antecknade deltagarna själva efter varje träning/match durationen av aktivitet, intensiteten, snittsmärta och shortsens komfort.

Kompressionsshortsen

De högkompressionsshorts som användes var ”3D-sydda” och innehöll kompression på 45%, med riktad kompression i vissa områden av låret. Lågkompressionsshortsen såg likadana ut men hade en lägre och mer generell kompression på 5%.

Kompressionsshorts

Studiens resultat

Författarna fann att användning av högkompressionsshorts resulterade i mindre smärta vid utövande av testerna ovan (CS, IAT och MS) och under fotbollsaktiviteter, utan att påverka prestationen. Smärtminskning vid IAT och MS var även kliniskt signifikanta. Vid jämförelse mellan högkompressionsshorts och lågkompressionsshorts sågs en liten, men signifikant, kliniskt relevant effekt på smärta under IAT.

Användning av högkompressionsshorts resulterade även i förbättrad prestation på IAT jämfört med att använda vanliga träningskläder eller lågkompressionsshorts, denna effekt var dock mycket liten.

I frågeformuläret HAGOS kunde förbättring ses på tre av de inkluderade subskalorna (ADL, symptom och sport/fritid) för högkompressionsshortsen jämfört med lågkompressionsshortsen.

Sammanfattning

Detta var en intressant studie tycker jag och väl genomförd, där de såg flera positiva effekter av användning av högkompressionsshorts. Det kan således vara ett alternativ hos individer med ljumskbesvär. Vidare bör det påpekas att dessa effekter troligtvis endast gäller för just högkompressionsshorts, där det sannolikt krävs en viss nivå (som 45% ovan) för att nå önskad effekt. Det är inte heller möjligt att säga att dessa resultat gäller för andra idrotter, tävlingsnivåer eller för kvinnor, utan detta är något framtida studier behöver undersöka.

Hoppas du lärde dig något nytt, och tack för din tid!

Referenser

Otten R, Stam S, Langhout R, Weir A, Tak I. The effect of compression shorts on pain and performance in male football players with groin pain – A double blinded randomized controlled trial. Phys Ther Sport [Internet]. 2019;38:87–95.


Dela artikeln: