Hjärtats pumpcykel

Hjärtats pumpcykel kan delas in i två huvudfaser:

  • Perioden då kamrarna är avslappnade, diastole.
  • Perioden då kamrarna drar ihop sig (kontraheras), systole.

Det är dock inte bara kamrarna som kontraheras och slappnar av, även förmaken gör det. Förmaken kontraheras i slutet av diastole samtidigt som kammaren slappnar av. När sedan kammaren kontraheras slappnar förmaken av.

Hjärtats pumpcykel, eller hjärtcykeln, inleds när kamrarna har slappnat av så pass mycket att kammartrycket blir lägre än förmakstrycket. Detta kommer leda till att AV-klaffarna öppnas och blod flödar in till kammaren. Eftersom förmaken kontraheras i slutet av diastole kommer det leda till att ytterligare lite blod pumpas in i kammaren, just för att så mycket blod som möjligt ska kunna syresättas. Denna del motsvarar diastole.

När förmaken har slappnat av och kammaren kontraheras blir kammartrycket högre än förmakstrycket och AV-klaffarna stängs. Kammaren kommer fortsätta kontraheras så pass mycket att kammartrycket överstiger trycket i artärerna. Detta kommer göra att aortaklaffen och pulmonalisklaffen öppnas och blodet kan flöda vidare till lungan för att syresättas eller till kroppens vävnader.

När kammaren sedan slappnar av sjunker kammartrycket och pulmonalisklaffen samt aortaklaffen stängs. Kammaren slappnar av så pass mycket att det till slut blir lägre än förmakens tryck, och AV-klaffarna öppnas åter. Nu inleds en ny hjärtcykel.

Från vener strömmar blod in i förmaken under hela hjärtcykeln, dock sker överföringen av blod från förmaken till kamrarna, och från kamrarna till artärerna, periodvis.

Läs mer:

Publicerad: 2016-07-23
Senast uppdaterad: 2021-01-16