Hjärtats uppbyggnad

Hjärtat hittar vi i brösthålan mellan lungorna. Det har formen som en kon med spetsen (apex) riktad nedåt. Hjärtmuskulaturen består av tvärstrimmiga muskelceller.

Hjärtväggen

Hjärtväggen består av flera lager och brukar delas in enligt följande:

  1. Endokardiet
  2. Myokardiet
  3. Epikardiet

Endokardiet ligger innerst och har direkt kontakt med blodet inuti kamrarna. Ytan består av enskiktat plattepitel och bindväv och övergår direkt till epitelskiktet som täcker blodkärlens insida, endotelet.

Myokardiet, eller själva hjärtmuskulaturen, utgör den största delen av hjärtväggen.

Epikardiet ligger ytterst intill myokardiets utsida. Även lagret fettvävnad utanför myokardiet räknas till epikardiet.

Kammare (ventrikel)

I hjärtat finns två kammare vilka fungerar som pumpar. Den högra kammaren pumpar det syrefattiga blodet till lungorna via lungartären. Vänster kammare pumpar det syrerika blodet ut till kroppens vävnader via aortan. Det är hjärtats kammare som tar upp den största delen av hjärtat, och dessa befinner sig nederst i hjärtat.

Kamrarnas vägg skiljer sig åt en aning. Eftersom vänsterkammaren pumpar blod till ett större område måste trycket vara kraftigare för att blodet ska nå ut. Den vänstra kammaren har därför en tjockare vägg än den högra kammaren. Båda kamrarna har dock betydligt tjockare väggar än hjärtats förmakar.

Förmak (atrium)

Precis som det finns två kammare finns det även två förmakar, en till vänster och en till höger. Förmakarna fungerar som passager, dels när det syrefattiga blodet förs från de stora venerna till höger kammare, dels när de syrerika blodet förs till vänster kammare via vänster förmak. Mellan förmak och kammare finns det segelklaffar.

Publicerad: 2016-07-23
Senast uppdaterad: 2021-01-16