Basala ganglier

De basala ganglierna är en grupp kärnor som ligger djupt inom de två hemisfärerna. Basala ganglierna består av:

  • Nucleus caudatus
  • Putamen
  • Globus pallidus

Även andra struktorer, som talamus, substantia nigra och nucleus subtalamicus, är nära associerade med funktioner kopplade till de basala ganglierna.

Globus pallidus finns i två delar, en intern del och en extern del, vilka ligger sida vid sida lateralt om talamus. Lateralt om globus pallidus finns putamen. Globus pallidus och putamen kallas tillsammans för nucleus lentiformis. Nucleus caudatus är den tredje basala ganglien och bildar tillsammans med putamen corpus striatum.

Basala ganglierna får input från olika områden inom kortex och förmedlar signaler till motoriska delar av kortex via talamus. Utöver detta har de basala ganglierna bansystem mellan varandra. En viktig funktion för de basala ganglierna är att initiera och avsluta rörelser. De basala ganglierna kontrollerar även omedvetna rörelser som kontraktion av skelettmuskler, ett exempel på detta är armsvingen när vi går. Basala ganglier är även viktiga vid processer inom medvetande, minne, planering och justering av känslor.

Publicerad: 2017-01-08
Senast uppdaterad: 2021-01-16