Epitalamus

Epitalamus är en liten del superiort och posteriort om talamus. Epitalamus innehåller bland annat epifysen (tallkottkörteln), vilken är en del av det endokrina systemet och som utsöndrar melatonin. Melatonin tros bidra till kroppens reglering av dygnsrytmen.

Publicerad: 2017-01-14
Senast uppdaterad: 2021-01-16