Förlängda märgen – medulla oblongata

Förlängda märgen (medulla oblongata) bildar tillsammans med pons och mesencephalon (mitthjärnan) hjärnstammen. Förlängda märgen utgör den nedersta delen av hjärnstammen och är ungefär 3 cm lång.

Förlängda märgen - medulla oblongata

Förlängda märgens vita substans innehåller alla sensoriska och motoriska nervbanor som löper mellan ryggmärgen och andra delar av hjärnan och fungerar som en viktig omkopplingsstation. I den främre delen av förlängda märgen formas en utbuktning: pyramiderna där det kortikospinala bansystemet (tractus corticospinalis) löper genom och korsar på vägen till ryggmärgen. Detta bansystem kontrollerar viljemässiga rörelser i bålen och extremiteterna. Ungefär 90% av neuronen i det kortikospinala bansystemet korsar från vänster sidas pyramid till höger sida av kroppen, och från höger sidas pyramid till vänster sida av kroppen. Detta betyder alltså att vänster sida av hjärnan styr höger sidas muskler.

I den bakre delen av förlängda märgen finns nervkärnor kopplade till sensoriska känslor som beröring, tryck, vibration och proprioception. Dessa kärnor kallas nucleus gracilis och nucleus cuneatus. De sensoriska nervbanorna (baksträngsbanorna, columna dorsalis) stiger genom dessa kärnor och korsar i förlängda märgen till andra sidan innan de stiger mot talamus. Baksträngsbanorna stiger i ryggmärgen i områdena som heter fasciculus gracilis (nedre delen av bålen samt nedre extremitet) och fasciculus cuneatus (övre delen av bålen, halsen, huvudet och övre extremitet) innan de når förlängda märgen.

Lateralt om pyramiderna i förlängda märgen finns en rundad utbuktning som kallas oliven. Olivkärnan (egentligen nedre olivkärnan) tar emot signaler från storhjärnan, röda kärnan (nucleus ruber) i mitthjärnan samt ryggmärgen. Oliven sänder signaler till lillhjärnan för att förmedla information som lillhjärnan använder för att justera, anpassa och lära in komplexa rörelser.

I förlängda märgen finns också ett antal kärnor (= en samling nervcellskroppar) som kontrollerar viktiga funktioner i kroppen.

  • Centrum för blodcirkulation som kontrollerar hjärtfrekvens och kärldiameter.
  • Centrum för andning som kontrollerar andningsrytm.
  • Det finns även centra för flera reflexer som att kräka, svälja, nysa, hosta och hicka.

Kranialnerver

Det finns kärnor som är inblandade i smak, hörsel och balans. Nucleus gustatorius är en kärna i förlängda märgen som är en del av bansystemet som förmedlar smak från tungan. Nucleus coclearis är en del av bansystem inom hörsel och tar emot signaler från innerörat. Nucleus vestibularis i förlängda märgen och pons är delar av balanssystemet och tar emot signaler från lillhjärnan och innerörat. Kärnan sänder i sin tur signaler till hjärna och ryggmärg.

Kranialnerver som är associerade till förlängda märgen:

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2021-01-16