Hjärnbryggan – Pons

Hjärnbryggan (pons) är en del av hjärnstammen tillsammans med förlängda märgen och mesencephalon (mitthjärnan). Det är den mellersta delen, ovanför förlängda märgen och nedanför mitthjärnan, och är ungefär 2,5 cm lång.

Precis som förlängda märgen innehåller hjärnbryggan både nervkärnor och nervbanor. Som namnet antyder är det en brygga som binder ihop olika delar av hjärnan. Pons har två huvuddelar – en dorsal och en ventral del. Den ventrala delen bildar en relästation med ponskärnor. Dessa kärnor tar emot signaler från storhjärnan och sänder dem till motsatta sidas lillhjärnshalva. Detta bansystem har en viktig roll för att koordinera utförandet av viljemässiga rörelser i kroppen. Den dorsala delen i hjärnbryggan innehåller uppåtgående och nedåtgående bansystem och kranialnervskärnor.

I hjärnbryggan finns ett respiratoriskt centra som tillsammans med förlängda märgen kontrollerar andningen.

Kranialnerver som är associerade till hjärnbryggan:

Hjärnbryggan

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2021-01-16