Hjärnstammen

Hjärnstammen (truncus encephali) är en del av det centrala nervsystemet och omfattar mitthjärnan (mesencephalon), hjärnbryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata).

Hjärnstammen

By OpenStax [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Läs mer:

Publicerad: 2017-01-13
Senast uppdaterad: 2021-01-16