Kranialnerver

Kranialnerver är nerver som ansluter direkt till hjärnan eller hjärnstammen. Människan har 12 par kranialnerver som har olika funktion.

Kranialnerverna förmedlar dels sensoriska signaler till hjärnan, dels motoriska signaler från hjärnan. De är ansvariga för framför allt huvud och nacke.

Kranialnerv Namn Typ Funktion
I Nervus olfactorius Sensorisk Lukt
II Nervus opticus Sensorisk Syn
III Nervus oculomotorius Motorisk Ögonrörelser
IV Nervus trochlearis Motorisk Ögonrörelser
V Nervus trigeminus Sensorisk och motorisk Känsel från ansikte, mun och hornhinna, tuggning
VI Nervus abducens Motorisk Ögonrörelser (laterala rörelser)
VII Nervus facialis Sensorisk och motorisk Ansiktsrörelser (mimik), smak, produktion av saliv och tårvätska
VIII Nervus vestibulocochlearis Sensorisk Hörsel och balans
IX Nervus glossopharyngeus Sensorisk och motorisk Smak, svalgkänsel, baroreceptorer, kemoreceptorer
X Nervus vagus Sensorisk och motorisk Autonoma funktioner (parasympatisk nerv), stämbandsmuskler, svalgmuskler, gommuskler,
XI Nervus accessorius Motorisk Skulder- och nackmuskler
XII Nervus hypoglossus Motorisk Tungrörelser