Mellanhjärna – Diencephalon

Mellanhjärnan (diencephalon) är en del av det centrala nervsystemet och omfattar talamushypotalamus och epitalamus.

Mellanhjärnan - Diencephalon

By OpenStax [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Läs mer:

Publicerad: 2017-01-14
Senast uppdaterad: 2021-01-16