Mitthjärnan – Mesencephalon

Mitthjärnan (mesencephalon) är den översta delen av hjärnstammen, vilken den bildar tillsammans med förlängda märgen och hjärnbryggan. Mitthjärnan är alltså lokaliserad högst upp på hjärnstammen och är ungefär 2,5 cm lång. Precis som förlängda märgen och hjärnbryggan innehåller mitthjärnan både nervkärnor och nervbanor.

Den främre delen av mitthjärnan innehåller axonbuntar kallade cerebrala pedunklar. Dessa innehåller axon från kortikospinala-, kortikobulbära- och kortikopontina bansystem som förmedlar information till ryggmärgen, förlängda märgen respektive hjärnbryggan.

Den bakre delen av mitthjärnan kallas tectum och innehåller fyra rundade förhöjningar. De två övre förhöjningarna kallas colliculus superior och fungerar som reflexcentra för vissa visuella stimulin. De två nedre förhöjningarna kallas colliculus inferior och är involverade i auditiva reflexer, som kroppens första reaktion på på höga ljud.

I mitthjärnan finns även substantia nigra som är viktig för att frisätta dopamin, t.ex. till basala ganglierna för att kontrollera kroppens rörelser. Även röda kärnan (nucleus ruber) finns i mitthjärnan, där axon från lillhjärnan och cortex bildar synaps för att kontrollera muskelrörelser.

Kranialnerver som är associerade till hjärnbryggan:

Mitthjärnan

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2021-01-16