Storhjärna – Cerebrum

Storhjärnan (cerebrum, telencephalon) är den största delen av hjärnan och utgör ungefär 90% av dess vikt. Storhjärnan består av två hjärnhalvor (hemisfärer) som är sammanbundna genom hjärnbalken, corpus callosum. I detta område ligger de flesta axoner som förbinder de två hemisfärerna.

Storhjärnans yta (storhjärnsbarken, cortex) är kraftigt veckad i de så kallade hjärnvindlingarna, mellan dessa vindlingar finns hjärnfåror. Centralfåran (sulcus centralis) och sidofåran (sulcus lateralis) är särskilt framträdande i vardera hemisfär. Centralfåran utgör gränsen mellan frontalloben och parietalloben, medan sidofåran skiljer frontalloben från temporalloben.

Cortex, som består av grå substans och är ca. 2-4 mm tjock, kan delas in i fyra lober med olika huvudfunktioner och områden ansvariga för exempelvis motorik, sensorik, lukt, tal, minne, syn (förenklat enligt nedan).

  • Frontallob. I frontalloben finns motoriska centra som styr skelettmusklernas rörelser. Vindlingen framför centralfåran utgör primära motorcortex, och framför denna finns premotoriska cortex. I frontalloben regleras tankar, tal, planering, koncentration, rörelser och humörkontroll.
  • Parietallob. I parietalloben finns sensoriska centra som styr kroppens sensoriska signaler. Vindlingen bakom centralfåran utgör primära sensoriska cortex, och bakom denna finns sekundära sensoriska cortex. I parietalloben finns funktioner för känsel, förening av syn- och känselintryck, uppmärksamhet och minne.
  • Temporallob. I temporalloben finns centra för hörsel, språk, minne, uppmärksamhet och känslor.
  • Occipitallob. I occipitalloben finns centra för synintryck där nervimpulserna från ögats näthinna omvandlas till synintryck.

I hjärnan finns två områden mer specifika för språk och tal: Wernickes område och Brocas områdeWernickes område är lokaliserat till temporal- och parietalloben och är viktig vid förståelse av språk. Området ger språket en mening genom att känna igen ord och koppla orden till tankar. Brocas område ligger i frontalloben nära sidofåran och är viktig vid planering och skapande av tal. Området ser till att talet flyter på spontant och att rätt ord kommer fram på ett grammatiskt korrekt sätt.

Lobes of the brain NL

Publicerad: 2017-01-08
Senast uppdaterad: 2021-01-16