Talamus

Talamus är en parig struktur och en del av mellanhjärnan (diencephalon). Talamus är ungefär 3 cm lång, har en oval form och ligger djupt inne i hjärnan och tar upp ungefär 80% av mellanhjärnan.

Gray717

Talamus består av grå substans och är delad i två halvor, en i varje hjärnhalva. I varje halva finns flera kärnor/grupper med olika funktioner. Talamus två halvor förbinds genom massa intermedia. Axonen för förbinder talamus med cerebrala cortex passerar genom capsula interna lateralt om talamus.

Talamus fungerar som en viktig relästation för de flesta sensoriska impulserna som når primära sensoriska områden i cortex från ryggmärgen och hjärnstammen. Dessutom är talamus inblandad i motorisk kontroll genom att förmedla motorisk information från cerebellum och basala ganglier till cortex. Talamus förmedlar också impulser mellan olika delar av storhjärnan och är inblandad i medvetandet.

Sammanfattat har talamus en funktion för känslor, sensorik, motorik, inlärning och minne.

Talamuskärnor

Det finns sju större grupper av kärnor i vardera halva av talamus, och dessa benämns baserat på sin position.

 • Anteriora kärnan tar emot signaler från hypotalamus och skickar signaler till limbiska systemet. Viktig inom upplevelse av känslor och minnet.
 • Den mediala kärnan tar emot signaler från basala ganglier och limbiska systemet och skickar signaler till cerebrala cortex. Dessa kärnor är viktiga för känslor, inlärning, minne och kognition.
 • Laterala gruppen tar emot signaler från limbiska systemet, colliculus superior och cerebrala cortex och skickar signaler till cerebrala cortex. Laterala-dorsala kärnor har en funktion inom uttryck av känslor, medan laterala-posteriora kärnor samt pulvinara kärnor integrerar sensorisk information.
 • I den ventrala gruppen finns fem kärnor:
  • Ventrala anteriora kärnor tar emot signaler från basala ganglier och skickar signaler till motoriska delar av cerebrala cortex, denna kärna är involverad i kontroll av rörelser.
  • Ventrala laterala kärnor tar emot signaler från cerebellum och basala ganglier och skickar signaler till motoriska områden i cerebrala cortex och är också involverad i kontroll av rörelser.
  • Ventrala posteriora kärnor förmedlar signaler för sensorik (beröring, tryck, vibration, temperarur, smärta och proprioception) från ansikte och kropp till cerebrala cortex.
  • Yttre knäkroppen (nucleus corporis geniculatus lateralis) tar emot och förmedlar retinala synintryck till primära visuella områden i cerebrala cortex.
  • Inre knäkroppen (nucleus corporis geniculatus medialis) tar emot och förmedlar hörselintryck till primära auditiva områden i cerebrala cortex.
 • Intralaminära talamuskärnor ligger i lamina medullaris thalami interna och har kopplingar till retikulära formationen, cerebellum, basala ganglier och större delar av storhjärnan. Te anses ha en funktion i bland annat integrering av sensorisk och motorisk information.
 • Medellinjekärnan (nuclei mediani thalami) räknas till en ospecifik grupp talamuskärnor. Den tros ha en funktion i minne och lukt.
 • Retukulära talamuskärnan ligger lateralt om talamus nära capsula interna. Kärnan antas ha en funktion i att filtrera, justera och integrera aktiviteten i de andra talamuskärnorna.
Publicerad: 2017-01-14
Senast uppdaterad: 2021-01-16