Cirkulatorisk anpassning vid träning

Hjärtfrekvens

Att säga vad som är en normal vilopuls är inte helt lätt då det normala kan finnas inom ett stort spann. För vissa individer kan en normal vilopuls vara mellan 60-70 slag/minut, medan den för andra individer kan vara så låg som 50 slag/minut. Beroende på ett antal faktorer kan detta stiga till maxpulsen som hos många ligger runt 200 slag/minut. Detta innebär en ökning på upp till 4 gånger.

Slagvolym

I varje hjärtslag pumpas det ut en viss mängd blod. Vid vila är denna mängd ungefär 75-100 ml. Slagvolymen kan stiga till 150 ml vid ett maxarbete.

Hjärtminutvolym (cardiac output)

Hjärtminutvolymen är den volym blod hjärtat pumpar ut per minut, och är beroende av hjärtfrekvensen och slagvolymen. Vid vila ligger denna normalt runt 5 liter/minut (100 ml x 50 slag/min), medan den vid ett maxarbete kan hamna på 30 liter/minut (150 ml x 200 slag/min). Notera att detta kan variera mycket mellan individer.

Publicerad: 2016-07-15
Senast uppdaterad: 2021-01-16