Maxpuls

Maxpuls är den maximala puls hjärtat kan ha. Den är beroende på ett antal faktorer, däribland ålder, genetik samt på vilket sätt man mäter den. Maxpulsen varierar beroende på vilket idrott man mäter den i, t.ex. är maxpulsen oftast högre vid löpning än vid cykling, medan den vid cykling är högre än vid kanot. Detta beror på att olika många/stora muskler används.

Maxpulsen kan uppskattas med olika formler, men det är viktigt att komma ihåg att ingen formel ger ett helt trovärdigt värde. Det finns en standarddeviation på 10 slag/min, vilket betyder att ungefär 30% av befokningen har minst 10 slag högre eller lägre maxpuls än vad formeln visar. Formlerna som finns är bland annat följande:

  • 220 – ålder
  • 208 – (0,7 x ålder)
  • 211 – (0,64 x ålder)

Det bästa är dock att utföra ett maxpulstest för att ta reda på sin maxpuls. Läs mer om puls i den här artikeln.

Publicerad: 2016-03-28
Senast uppdaterad: 2021-01-16