Respiratorisk anpassning vid träning

Vid träning sker många olika anpassningsmekanismer, bland annat respiratoriska. Dessa kan innefatta andningsfrekvens, syreupptagning, lungventilation, tidalvolym med mera.

Andningsfrekvens

Vid träning kommer andningsfrekvensen öka avsevärt. I vila är en normal andningsfrekvens runt 10-12 andetag/minut. Detta kan vid måttlig intensitet stiga till 30 andetag/minut och vid hög intensitet 50 andetag/minut.

Lungventilation

Tidalvolymen är den volym luft vi andas i ett normalt andetag och är ofta 0,5 liter. Denna kan vid måttlig intensitet stiga till 2,5 liter/minut och vid hög intensitet till 3 liter/minut. Detta betyder således att hela lungventilationen stiger från ungefär 5 liter/minut i vila till 150 liter/minut vid hög intensitet, en ganska stor ökning alltså. Det krävs en ventilation på ungefär 20-25 liter för att transportera 1 liter syrgas i kroppen.

Syreupptagning

Hos en vältränad person kan syreupptagningsförmågan vid träning öka upp väldigt mycket. I vila ligger ofta syreupptagningsförmågan på runt 0,25 liter/minut och den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) kan hos en vältränad person vara hela 5 liter/minut.

Publicerad: 2016-07-15
Senast uppdaterad: 2021-01-16