Integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa mer om vilken information vi samlar in och hur denna information används.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig varierar beroende på ditt ärende på hemsidan. Vi behandlar de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss på hemsidan. I de fall du kontaktar oss kommer vi behandla de personuppgifter du förser oss med via denna kontakt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. När du kontaktar oss används informationen för att hantera ärendet och för att kunna kontakta dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att identifiera dig, för marknadsföring, nyhetsbrev och för statistikändamål. Uppgifterna kommer aldrig användas för marknadsföring/nyhetsbrev om du ej godkänt detta. Du kan när som helst avregistrera från nyhetsbrev.

Uppgifterna kan komma att användas i statistiskt syfte för att analysera användarbeteendet på hemsidan, detta för att förse dig mer relevant information samt för att förbättra hemsidan.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I de fall dina personuppgifter krävs för att slutföra åtagandet vid registrering kan de komma att delas personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbidräde är ett företag som behandlar information för vår räkning enligt våra instruktioner. Detta sker endast för ändamål som är förenliga med ändamålet vi samlat in uppgifterna Marknadsföring (sociala medier, nyhetsbrev) och IT-tjänster (företag som hanterar drift, support och underhåll av IT-tjänster som webbhotell och servrar).

Hur länge hanterar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter om dig så länge det finns en kundrelation, är nödvändigt enligt lag eller för att slutföra våra åtaganden till dig som kund. Hur länge dina personuppgifter sparas beror på syftet till insamlingen. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss via post.

Vi vill säkerställa att de insamlade uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat förändras önskar vi att du kontaktar oss för att uppdatera dessa. Du har rätt att begära att personuppgifterna ändras eller raderas. Du har rätt att bli glömd, dock kan radering av personuppgifter inte ske om uppgifterna krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Skydd av persondata

Din personliga information ska enligt lagstiftning förvaras på ett säkert sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer placerade i kontrollerade anläggningar. All trafik på Anatomifysiologi.se är SSL-krypterad för hög säkerhet. Dock kan inte 100% säkerhet garanteras för dataöverföringar via Internet, vilket kan innebära att det finns en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk. Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör.

Cookies

Vad är en cookie?
När du besöker Anatomifysiologi.se lagras cookies på din dator. En cookie är en textfil som skapas och lagras i din webbläsare för att känna igen din dator/enhet vid nästa besök. Nästan alla webbplatser använder cookies. Ofta är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbsidan. Cookie-informationen skickas mellan din webbläsare och en webbserver och innehåller information om användarinställningar, inloggning och hur webbplatsen används.

Läs mer om kakor (cookies) på Konsumentverkets hemsida

Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, ta bort befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas. Om du ändrar dina cookieinställningar kan din användarupplevelse försämras när du besöker andras och vår webbplats. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade kakor. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. Tänk på att vissa funktioner på Anatomifysiologi.se kan sluta fungera om du inte accepterar cookies.

Vad används cookies till på Anatomifysiologi.se?
För att avgöra vilka som besöker vår webbplats använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik, vilket ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll som matchar dina och andras önskemål och intressen.

Cookies från tredje part
Vi använder en vissa tjänster från tredje part på våra webbsidor, vilka ibland använder cookies. Cookies från tredje part används främst för att samla in statistik om dina besök. Vi använder då cookies för att t.ex. få veta vilka sidor du besöker och hur länge du besöker dem. För denna funktionalitet använder vi Matomo. Vi samarbetar med företag som Meta och Google, t.ex. genom funktioner som ”Facebook-gilla”, ”Dela på Facebook”, ”Instagram-gilla” och liknande. Detta innebär att ägaren till tredjepartskomponenten kan komma att ta emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten. Vi använder oss av dessa komponenter för att kunna länka direkt till våra sociala mediewebbplatser och därmed säkerställa en smidig navigation för dig som kund.

Funktionalitet
Hos Anatomifysiologi.se finns cookies som krävs för hantering av vissa delar av hemsidan.

 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personaldata. Om vi gör detta, kommer vi att korrigera datumet för ”senast uppdaterad” nertill. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig med ett synligt meddelande på webbplatsen.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-21