Kriterier för återgång till idrott efter hamstringsskada

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-09-21
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 1 minut

Muskelskada i hamstrings är en av de vanligaste skadorna bland professionella fotbollsspelare med en hög återfallsrisk. I en studie av Zambaldi et al. (1) genomfördes en sk ”Delphi-metod” för att nå ett konsensus kring kriterier för återgång till idrott efter hamstringsmuskelskada inom professionell fotboll.

Alla professionella fotbollsklubbar (92 st) i England bjöds in. Först samlades kriterier för återgång till idrott in, sedan rankades dessa kriterier på en 1-5-likertskala, till sist rankades kriterierna som nått konsensus i andra steget.

Resultat

Endast 20 av de inbjudna fotbollsklubbarna svarade. I första rundan identifierades 14 kriterier, och i runda 2 samt 3 identifierades 13 respektive 12 kriterier som nådde konsensus. Fem huvudområden för undersökning inför återgång till idrott identifierades:

  1. Funktionell prestationsförmåga
  2. Styrka
  3. Flexibilitet
  4. Smärta
  5. Spelarens självtillit

De 12 kriterier som konsensus nåddes kring var: Genomförande av maximala sprinter, Nå maximal linjär hastighet, Slutföra minst ett fotbollsspecifikt träningspass samt under utmattande förhållanden, Genomförande av en progressiv löpplan med löpförmåga matchande den innan skadan, Spelarens självrapporterade tillit för återgång till idrott, Full hamstringsstyrka jämfört med frisk sida eller innan skadan, Nå GPS-baserade mål för t.ex. antal sprinter, acceleration, riktningsförändring mm., Nå full aerob och anaerob prestationsförmåga, Ingen smärta i muskeln, Full muskelflexibilitet, Slutföra minst 2 kompletta träningspass med fotbollslaget samt nå god motorisk kontroll i lumbal/bäckenområdet.

Slutsats

Studien identifierade konsensus kring 12 faktorer för återgång till idrott efter hamstringsskada hos professionella fotbollsspelare. Dessa faktorer kan guida besluten kring återgång till idrott, men ett konsensus innebär inte att ett slutgiltigt svar hittats. Även andra faktorer som inte nådde konsensus i denna studie kan ha vetenskapligt belägg att vara bra riktlinjer, medan faktorer som nådde konsensus inte nödvändigtvis stöds av litteraturen.

Referens

  1. Zambaldi M, Beasley I, Rushton A. Return to play criteria after hamstring muscle injury in professional football: a Delphi consensus study. Br J Sports Med. 2017;0:1–6.

Dela artikeln: