Muskelskador inom fotboll – Epidemiologi

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-09-21
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 2 minuter

Muskelskador är bland de vanligaste skadorna inom fotboll och har rapporterats stå för 20-37 % av alla skador bland proffsfotboll samt 18-23 % bland amatörfotboll. Muskelskador kan innefatta olika typer av skador, som bristningar, DOMS och kontusioner. I en studie av Ekstrand et al. (1) undersöktes epidemiologisk data kring muskelskador, presenterat här nedan.

Skadeincidens

Totalt registrerades 9275 skador, varav 2908 var muskelskador. Av dessa uppstod 53 % av muskelskadorna under match och 47 % under träning. I snitt ådrog sig en spelare 0,6 muskelskador per säsong, vilket i en trupp på 25 spelare motsvarar ca. 15 muskelskador per säsong.

Skadeincidensen (antal skador / 1000 h) under match var 8,70/1000 h jämfört med 1,37/1000 h under träning, dvs. sex gånger högre under match.

Skadelokalisation

Av alla muskelskador drabbade 92 % nedre extremitet:

Skada på hamstrings var den enskilt vanligaste skadan och stod för 12 % av alla skador. Majoriteten (60 %) av quadricepsskadorna drabbade det dominanta benet (skott-benet). Dominansen av muskelskada på skottbenet var ej lika uppenbar för skada på adduktorer (54 %), hamstrings (50 %) eller vader (51 %).

Skademekanism

Två av tre muskelskador hade en akut uppkomst. Bland höft/ljumskskador var det vanligare med överbelastningsskador jämfört med bland hamstrings, quadriceps och vader. Nästan alla muskelskador skedde i situationer utan direktkontakt.

Återfallsskador

Av alla muskelskador var 16 % återfallsskador. Återfallsskadorna orsakade signifikant längre (ca. 30 %) frånvaro jämfört med förstagångsskador. Det var ingen betydande skillnad i återfallsskador mellan adduktorer, quadriceps, hamstrings eller vader.

Skadefrånvaro

Muskelskador stod för 31 % av alla skador och orsakade 27 % av den totala skadefrånvaron. Varje säsong missade 37 % av spelarna träning eller match på grund av muskelskada.

Majoriteten av muskelskadorna orsakade frånvaro i mer än en vecka (58 %) och 11 % av skadorna orsakade frånvaro i mer än fyra veckor. I genomsnitt orsakade en muskelskada 14 dagar frånvaro, där quadriceps orsakade den längsta frånvaron.

Skadefrånvaro för de fyra vanligaste skadeområdena:

Referens

  1. Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Epidemiology of Muscle Injuries in Professional Football (Soccer). Am J Sports Med. 2011;39(6):1226–32.

Dela artikeln: