Vad är det för ledtyp?

I detta quiz kan du testa din kunskap om vilken ledtyp olika leder är.