Referenser

Muskler

  • Bojsen-Møller, F. (2000). Rörelseapparatens anatomi (1:a uppl.). Liber.

Skelett

  • Bojsen-Møller, F. (2000). Rörelseapparatens anatomi (1:a uppl.). Liber.

Leder

  • Bojsen-Møller, F. (2000). Rörelseapparatens anatomi (1:a uppl.). Liber.

Fysiologi

  • Sand, O., Sjaastad, Ø. V., & Haug, E. (2004). Människans fysiologi (1:a uppl.). Liber.
  • Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2013). Human Anatomy & Physiology (9:e uppl.). Pearson.
  • Larsen, F., Mattson, M. (2013) Kondition och uthållighet: För träning, tävling och hälsa. SISU Idrottsböcker.
  • Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2014). Principles of Anatomy and Physiology (14:e uppl.). John Wiley & Sons Inc.
  • Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., & Lamantia, A.-S. (2012). Neuroscience (5:e uppl.). Sinauer Associates Inc.,U.S.
  • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). Principles of Neural Science (5:e uppl.). The McGraw-Hill Companies.