Referenser

Här hittar du de referenser och källor som vi använt till hemsidans olika delar. Referenser till artiklar om skador och sjukdomar hittar du på respektive sida.

Anatomi

Muskler

 • Drake R, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray's Anatomy for Students. 4 uppl. Elsevier; 2019.
 • Bojsen-Møller F. Rörelseapparatens anatomi. 1 uppl. Liber; 2000.

Skelett

 • Bojsen-Møller F. Rörelseapparatens anatomi. 1 uppl. Liber; 2000.

Leder

 • Bojsen-Møller F. Rörelseapparatens anatomi. 1 uppl. Liber; 2000.
 • Levangie PK, Norkin CC, Lewek MD. Joint Structure & Function:
  A Comprehensive Analysis. 6 uppl. F.A. Davis Company; 2019.

Fysiologi

 • Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. 1 uppl. Liber; 2004.
 • Larsen F, Mattson M. Kondition och uthållighet: För träning, tävling och hälsa. SISU Idrottsböcker; 2013.
 • Tortora GJ, Derrickson BH. Principles of Anatomy and Physiology. 14 uppl. John Wiley & Sons Inc; 2014.
 • Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia A-S. Neuroscience. 5 uppl. Sinauer Associates Inc.,U.S; 2012.
 • Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of Neural Science. 5 uppl. The McGraw-Hill Companies; 2013.
 • Marieb EN, Hoehn K. Human Anatomy & Physiology. 9 uppl. Pearson; 2013.

Övriga boktips

 • Thomée R, Swärd L, Karlsson J. (2011). Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. 1 uppl. SISU Idrottsböcker.
 • Brukner P. (2017). Brukner & Khans Clinical Sports Medicine, Volume 1: Injuries. 5 uppl. McGraw-Hill Education.
 • Brukner P. (2019). Brukner & Khans Clinical Sports Medicine, Volume 2: The Medicine of Exercise. 5 uppl. McGraw-Hill Education.
 • Magee DJ. (2014). Orthopedic Physical Assessment. 6 uppl. Saunders.
 • Netter FH. (2018). Atlas of Human Anatomy: Latin Terminology. 7 uppl.
 • Gilroy AM. (2013). Anatomy Flash Cards: Anatomy on the Go. 2 uppl. Thieme.