Risken för knäartros ökar 4-6 gånger efter allvarlig knäskada

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-09-26
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 2 minuter

Knäskador är mycket vanliga inom idrott och kan ha en stor påverkan på framför allt den skadade individen, men även samhället i stort. Många knäskador leder till lång rehabilitering, inte helt ovanligt över ett år, och kan medföra flera negativa effekter på sikt.

En av de riskfaktorer som finns för att utveckla knäartros är en tidigare allvarlig knäskada, såsom främre korsbandsskadameniskskada eller en kombinationsskada. Det har inom forskningen inte varit lika väl studerat vilken typ av knäskada som ökar risken mest, vilket Poulsen et al. (1) i en systematisk översikt och meta-analys ämnade göra.

Skadetyp och risk för knäartros

Beroende på vilken typ av skada som en individ fått kan det skilja sig i hur stor risken för knäartros är. När det gäller isolerade skador verkar risken efter meniskskador vara som störst, med ungefär 6 gånger ökad risk för knäartros. För främre korsbandsskada var risken ungefär 4 gånger förhöjd, jämfört med icke-skadat knä. Vid en kombinerad främre korsbandsskada och meniskskada var risken för artros likvärdig den vid meniskskada, där den var ungefär 6 gånger högre jämfört med ett icke-skadat knä.

Aktivitetsnivå och ålder

I studien undersökte de även huruvida aktivitetsnivån (låg-medel jämfört med hög) påverkade risken att utveckla knäartros, men de fann ej några signifikanta skillnader mellan de olika nivåerna.

Läs mer:  Nordic hamstring för att förebygga hamstringsskador

I studien fann de också att individerna med främre korsbandsskada generellt sett var yngre (medel 28 år vid skadetillfälle) än de med meniskskada (medel 38 år vid skadetillfälle), vilket kan innebära att främre korsbandsskador i större utsträckning uppstår i yngre ålder, medan gruppen med meniskskador är mer varierande.

Viktigt att förebygga dessa skador

Eftersom dessa knäskador är så pass allvarliga innebär det att ett stort fokus bör riktas mot att förebygga skadorna i första taget. Exempelvis finns knäkontrollsprogrammet (2) som används inom flera idrotter, samt det skadeförebyggande programmet FIFA 11+ (3) som har visats kunna minska risken för knäskador inom fotboll.

Sammanfattning

Studien konkluderade att såväl främre korsbandsskada som meniskskada är starka individuella riskfaktorer för att utveckla knäartros 10 eller fler år efter skada. Vidare bör det också nämnas att såväl främre korsbandsskador som meniskskador kan se olika ut med olika svårighetsgrad och troligtvis är det så att ju allvarligare skada, desto större risk för knäartros. Även faktorer som val av, eller typ av operation kan ha en påverkan på risken.

Referenser

  1. Poulsen E, Goncalves GH, Bricca A, Roos EM, Thorlund JB, Juhl CB. Knee osteoarthritis risk is increased 4-6 fold after knee injury-a systematic review and meta-analysis. Br J Sport Med. 2019 [cited 2019 May 21];0:1–11.
  2. Waldén M, Atroshi I, Magnusson H, Wagner P, Hägglund M. Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: Cluster randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2012;46(13):904.
  3. Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, Clausen MB, Bartels EM, Rathleff MS. Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes. Br J Sports Med. 2017;51(7):562–71.

Dela artikeln: