Riskfaktorer för muskelbristning i vader inom idrott

Green och Pizzari (1) publicerade 2017 en systematisk översiktsartikel som undersökte riskfaktorer för muskelbristning i vadmuskulaturen. I studien inkluderades endast artiklar som undersökte antingen en primär eller återfallsskada för vadmuskelbristning, och som undersökte data relaterat till inre eller yttre riskfaktorer.

Resultat

Totalt 10 studier inkluderades och innefattade deltagare inom idrotterna fotboll, rugby, basket, triathlon och australisk fotboll. Deltagarantalet var 5397 individer och 518 muskelskador registrerades. De riskfaktorer med högst evidens var ökande ålder samt tidigare muskelskada i vaden. Tidigare skada i nedre extremitet (hamstrings, quadriceps, adduktorer och knän) visade också ett samband med vadmuskelskada, men med begränsad evidens. Andra faktorer som längd, vikt, kön och dominant sida saknar evidens.

Slutsats

Ökande ålder och tidigare muskelbristning i vaderna är de riskfaktorer som kan anses ha störst betydelse för vadmuskelbristningar.

Referens

  1. Green B, Pizzari T. Calf muscle strain injuries in sport: a systematic review of risk factors for injury. Br J Sport Med. 2017;51:1189–94.

 

 

Publicerad: 2019-09-21
Uppdaterad: 2019-09-21