Skadeprevention och återgång till spel i fotboll – Vad tycker spelare och tränare?

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-11-25
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 2 minuter

Inom fotboll är skador vanligt, och skadeförebyggande interventioner är en central del i arbetet för att förebygga skador. Även återgång till idrott är ett viktigt ämne, och en fråga som det diskuteras mycket kring är vem som ska ta beslutet om återgång till idrott. Det finns många åsikter kring hur skadeprevention och återgång till idrott bör se ut, där bland annat spelarens och tränarens syn på skadeprevention kan vara av betydelse. I en studie från 2018 (1) undersöktes just spelarnas och tränarnas/coachernas syn på skadeprevention och återgång till spel inom fotboll, vilket jag sammanfattar i detta inlägg.

Studien

Sextiotvå fotbollslag i Tyskland blev tillfrågade att fylla i en enkät med frågor gällande bland annat skadeprevention och återgång till idrott. Totalt 1527 spelare och 124 tränare bjöds in till studien, av vilka 486 spelare och 88 tränare slutligen deltog i studiens analys.

Skadeprevention

Författarna fann att det fanns ett stort intresse för skadeprevention hos såväl fotbollsspelare som tränare. En majoritet av de tillfrågade tyckte att skador var ett problem, att det var möjligt att förebygga skador, trodde på användningen av screeningtest för att förebygga skador och integrerade screeningtest i försäsongen.

Huvudsyftena med uppvärmningar angav spelarna var för koncentration, skadeprevention och som rutin. Bland tränarna såg det lite annorlunda ut där topp tre var koncentration, sociala aspekter och skadeprevention. Endast 7% av spelarna såg sociala aspekter som ett syfte med uppvärmningen, jämfört med 85% av tränarna.

Av tränarna som deltog i studien var det ungefär 42% som kände till det skadeförebyggande träningsprogrammet FIFA11+, och bland spelarna var det ungefär 13%.

Såväl spelare som tränare såg bålträning, uppvärmning och nedvarvning som de tre viktigaste delarna i skadeprevention.

Återgång till idrott

I studien undersöktes också vem som spelaren eller tränaren tycker ska ta det huvudsakliga beslutet kring återgång till idrott. Bland spelarna tyckte de flesta (81%) att det är spelaren som ska ta beslutet, följt av läkare (60%) och fysioterapeut (35%). Hos tränarna tyckte 84% att beslutet ligger hos läkaren, medan 62% och 44% tyckte att det var fysioterapeutens respektive spelarens beslut. Detta kan alltså tolkas som att många spelare själva vill bestämma när de ska återgå till idrott, och i studien angav också många spelare (64%) att de tog ett beslut som skiljde sig från läkarens rekommendation.

Det bör också noteras att studien har vissa brister. Dels ingick fotbollsspelare på många olika nivåer, från förstadivisionen till den sjunde divisionen i Tyskland, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras för alla nivåer då det var olika många deltagare från respektive nivå. Dels var det många bortfall i studien då enkätsvar inte skickades in, vilket påverkar studiens kvalitet.

Sammanfattning

Denna studie undersökte alltså fotbollsspelares och tränares åsikter kring strategier för skadeprevention och återgång till idrott. I studien ingick en stor spridning i spelnivå, och resultatet skiljer sig troligtvis mellan olika nivåer. Det kan exempelvis vara så att det finns olika mycket kunskap kring återgång till idrott eller skadeprevention i olika divisioner. Oavsett tycker jag det var en intressant studie, till exempel att väldigt få spelare i studien såg uppvärmningen som en social del i träningen jämfört med vad tränarna ansåg. Förhoppningsvis kommer det fler och ännu bättre studier i framtiden som undersöker området!

Referenser

Loose O, Achenbach L, Fellner B, Lehmann J, Jansen P, Nerlich M, et al. Injury prevention and return to play strategies in elite football: no consent between players and team coaches. Arch Orthop Trauma Surg. 2018;138(7):985–92.


Dela artikeln: