Skador och sjukdomar

Här hittar du grundläggande information om olika skador och sjukdomar, fokus ligger på motions- och idrottsskador. Artiklarna syftar till att ge en överblick kring aktuell skada/sjukdom och riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom vård och hälsa. Informationen ska inte ersätta rådgivning eller behandling av legitimerad vårdpersonal.

All information är baserad på böcker och vetenskaplig litteratur inom området. Vänligen se under ”Referenser” på varje artikel. För mer djupgående information hänvisas du till mer riktade böcker och aktuell forskning.

Vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera informationen för att informationen alltid ska vara aktuell. Informationen ska endast användas i utbildningssyfte.

Välj ett område i skroll-listan till vänster eller längre ned på sidan, alternativt testa en sökning.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt