Tarsaltunnelsyndrom

Tarsaltunnelsyndrom är ett syndrom som innefattar en inklämning av n. tibialis posterior bakom den mediala malleolen i tarsaltunneln.

Orsak

Orsaken är antingen en inflammation eller en blödning bakom melleolen. I 50 % av fallen är orsaken oklar. Skadan kan uppstå vid t.ex. en inversionsskada, vid en spark mot fotleden eller som överbelastning associerat med överpronation.

Symtom och undersökning

Patienten klagar framför allt på smärta nedanför mediala malleolen ned mot calcaneus och ibland fotsulan. Patienten kan uppleva domningar, pirrande eller en brännande känsla ned mot hälen och fotsulan, ibland ut i tårna. Smärtan ökar ofta vid rörelse och minskar i vila, smärtlokalisationen är ofta diffus och svår att lokalisera. Hos vissa patienter är dock symtomen värre t.ex. i sängen på natten, och minskar sedan vid rörelse. Ett ganglion kan ibland palperas i senskidorna runt mediala delen av foten.

Vid undersökning är Tinels tecken ofta positivt, vilket innebär att det gör ont vid knackning på nerven. Det kan vara en skada som är svår att diagnosticera och ibland behövs fördjupad undersökning med mätning av nervledningshastighet och EMG.

Behandling

I första hand bör icke-operativ behandling prövas. Det rekommenderas att justera skor för att minska det lokala trycket på nerven. Till en början kan antiinflammatorisk medicin användas. Det kan vara av nytta att justera andra biomekaniska felställningar, med t.ex. tejpning eller träning.

Vid operation görs en friläggning av n. tibialis posterior inom området bakom mediala malleolen, ned mot fotsulan och de små nervgrenarna ned mot hälen. Efter operation rekommenderas relativt lång rehabilitering med avlastning och vila. Avlastningen bör pågå i ungefär 4-6 veckor för att minska nervirritation. Totala rehabiliteringstiden är ofta omkring 3-4 månader.

Prognos

Prognosen vid tarsaltunnelsyndrom är oklar. En nervinklämning kan ge upphov till långvariga besvär, vilka ofta kan vara svåra att häva. Detta gäller även efter operation.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

Thommé, R., Swärd, L., & Karlsson, J. (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (1:a uppl.). SISU Idrottsböcker.

 

 

Publicerad: 2017-07-03