Biceps femoris-tendinopati

Biceps femoris är en av hamstringssenorna som utgår från tuber ischiadicum och fäster till caput fibula. Tendinopati i biceps femoris är ofta associerat med aktiviteter som involverar hastiga accelerationer/decelerationer, som löpning och cykling.

Smärtan är lokaliserad till det posterolaterala hörnet av knät, intill senans fäste på caput fibula. Smärtan minskar vanligtvis efter aktivitet. Morgonstelhet i senan/muskeln är vanligt. Smärtan kan framkallas genom knäflexion mot motstånd, framför allt vid excentrisk kontraktion. Utöver smärta i senan kan en stramhet i hamstrings- och gluteusmuskulatur föreligga. Diagnosen ställs i första hand kliniskt.

Behandling följer generella principer för behandling av tendinopatier. Initialt relativ vila för att sedan successivt öka belastningen på senan via träning. Styrketräning för hamstrings och höftmuskler (t.ex. gluteus medius och gluteus maximus) är viktigt. Excentrisk träning kan, som vid akillestendinopati och patellatendinopati, vara effektiv vid behandling av tendinopatier i biceps femoris.

Referenser

Brukner P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Crossley K, Hutchinson M, m.fl. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine. 5:e uppl. McGraw-Hill Education; 2017.

 

 

Publicerad: 2018-02-28