MCL-skada (inre sidoligament)

Inledning

Skada på det mediala kollateralligamentet (MCL) är vanligt inom idrotten. MCL-skador är ibland associerade med andra skador som meniskskada, broskskada och korsbandsskada.

Anatomi

Det mediala kollaterala ligamentet är en statisk stabilisator på insidan av knät. Ligamentet har som funktion att bland annat begränsa valgusrörelser i knäleden. MCL består av två delar, en ytlig och en djup. Den ytliga delen har ett fäste på femur och två fästen på tibia. Den djupa delen fäster även till den mediala menisken och ledkapseln.

Skademekanism

Skada i MCL kan uppstå både vid kontakt eller icke-kontakt, där det är vanligast att skadan uppstår vid kontakt. Kontaktskador uppstår då en kraft riktas mot utsidan av knät, exempelvis vid en tackling mot utsidan av knät. MCL-skada kan även uppstå vid kombinerad valguskraft och utåtrotation av tibia, såsom då idrottaren gör en riktningsförändring med foten fast i underlaget.

Gradering av MCL-skada

MCL-skador kan, precis som de flesta ligamentskador, graderas till tre grader med olika kliniska tecken.

 • En grad 1-skada är den minst allvarliga och syftar till att ligamentet har töjts ut, men inga fibrer har gått av. Det föreligger en ömhet men ingen instabilitet.
 • En grad 2-skada innebär att ligamentet delvis gått av, en partiell bristning. Vanligtvis minimal/ingen instabilitet.
 • En grad 3-skada är den allvarligaste och innebär att ligamentet brustit helt, en total bristning. Detta orsakar i regel betydande instabilitet, primärt medialt. Laxiteten kan sedan graderas beroende på hur stor den är.

Symtom

Symtomen vid MCL-skada varierar beroende på vilken allvarlighetsgrad skadan har, och ofta liknar symtomen de vid andra knäskador. Generella symtom för MCL-skada kan vara:

 • ”Poppande” ljud vid skadetillfälle
 • Smärta och ömhet på insidan av knät
 • Svullnad
 • Instabilitet, känsla av att knät vacklar inåt

Patienter med en grad 1-skada har lokal palpationsömhet över MCL vid mediala femurkondylen och/eller mediala fästet på tibia. Det förekommer oftast inte någon svullnad. Smärta ökar vid sidovackling medialt vid cirka 30° flexion. Ingen ökad laxitet vid provokationstest.

En grad 2-skada är som sagt mer allvarlig och gör ofta ondare, framför allt vid sidovacklingstest i knäleden. Det förekommer tydlig smärta vid palpation och ibland lokal svullnad medialt. Viss laxitet kan förekomma men med normalt end-feel.

En grad 3-skada innebär att ligamentet gått av helt. Patienten upplever instabilitet och att knät ”skakar”, exempelvis vid enbensstående eller knäböj. Smärtan varierar och är ofta lägre än vad man kan tro med tanke på skadans allvarlighetsgrad. Vid undersökning förekommer smärta vid palpation på ligamentet och vid sidovackling medialt i cirka 30° flexion förekommer ökad laxitet med mjukt/segt end-feel. Sidovacklingstest behöver dock inte provocera kraftig smärta på grund av att ligamentets nociceptiva fibrers ”koppling” brustit.

Svullnad är ovanligt vid grad 1-skador, men kan förekomma vid grad 2-skador. Vid grad 3-skador uppstår även en kapselskada (eftersom de djupa fibrerna av MCL fäster i ledkapseln) och viss svullnad kan då uppstå. MCL-skada i ligamentets fästen tenderar att ta längre tid att läka än skada i mittendelen av ligamentet.

Viktig information man får kring skadans allvarlighetsgrad är om den skadade kunde gå direkt efter skada, känsla av ”poppande” eller knakande samt uppkomst av svullnad.

Klinisk undersökning

Så snart som möjligt efter skadetillfället bör skadan undersökas, vilket gärna utförs innan en svullnad tillkommit och muskeltonus ökat.

Vid inspektion bör det noteras huruvida svullnad föreligger medialt. Palpation kan framkalla smärta, antingen vid ligamentets fästen eller längs mittendelen av ligamentet.

Genom att utföra sidovackling medialt kan ligamentets integritet bedömas. Sidovackling bör utföras i maximal extension och i 30° knäflexion och hjälper till att bedöma skadans allvarlighetsgrad. Vid en isolerad MCL-skada i de ytliga delarna föreligger ej någon ökad laxitet vid vackling medialt i maximal extension. Om ökad laxitet föreligger vid vackling medialt i maximal extension bör skada på korsband misstänkas.

Det är även viktigt att undersöka övriga strukturer, såsom laterala kollateralligamentet, främre/bakre korsband, ledkapsel och menisker.

Behandling

Skador med grad 1-3 utan andra associerade skador behandlas i regel icke-operativt då man sett att icke-operativ behandling resulterat i bättre resultat i subjektiv upplevelse av funktion samt tidigare återgång till idrott. Vid multiskada med akut grad 3-skada och andra associerade besvär är operation indikerat.

Beroende på svårighetsgraden av skadan anpassas behandlingen därefter. Grunden i behandling är dock liknande. Rehabiliteringen kan delas in i fyra faser, vars längd varierar beroende på svårighetsgrad).

Fas 1

 • Mål att minska eventuell svullnad och inleda smärtfri styrketräning.
 • Kryoterapi, kompression, elektroterapi och manuell terapi kan utföras.
 • Träning inkluderar lätt rörlighetsträning i framför allt flexion. Isometrisk styrketräning för låret kan inledas så snart smärtan är hanterbar. Träning kan utföras i ett knästöd som tillåter full rörlighet. Lättare cykling bör inledas när smärtan är hanterbar.
 • Vila från aktiviteter som orsakar smärta, om smärtan är hanterbar tillåts full viktbärande gång, i svårare fall inleda med avlastad gång. Eventuellt använda knästöd för att skydda MCL i det initiala skedet, kryckor vid behov.

Fas 2

 • Mål att bli av med svullnad helt, återfå full rörlighet i flexion, fortsatt styrketräning.
 • Fortsätta med kyla och kompression för att minska eventuell svullnad. Elektroterapi, manuell terapi och övervakad träning. Ta bort knästöd så fort det ej behövs.
 • Träning kan innehålla dynamisk styrketräning samt balans- och proprioceptionsträning. I svårare fall fortsätta med isometrisk träning, ev. lättare dynamisk träning.
 • Fortsätta vila från smärtframkallande aktiviteter. Om funktion och smärta tillåter börja med långsam jogging på rak linje (ej vändningar) och simning.

Fas 3

 • Återfå full rörlighet, liknande styrka i båda benen och återgå till löpning och viss idrottsspecifik träning.
 • Vid behov fortsätta med kyla efter träning och manuell terapi vid behov.
 • Utöka dynamisk styrketräning med mer utmanande övningar. Progression med ökad vikt, intensitet, hastighet, repetitioner.
 • Inleda löpning i sidled och baklänges, simning, plyometrisk träning. Öka hastighet i löpning med riktningsförändringar. Vid svårare skada, öka försiktigt.

Fas 4

 • Återgång till full idrottsspecifik träning och tävling.
 • Vid behov fortsätta med kyla efter träning och manuell terapi.
 • Fortsätt stegrande och utmanande styrketräning. Träna explosivt och idrottsspecifikt.
 • Kan inledningsvis använda knästöd vid träning och match.
 • Viktigt att utvärdera knäfunktion innan full återgång till idrott.

Prognos

Prognosen vid isolerad skada är god och de flesta kan behandlas utan operation med full återkomst. Rehabiliteringstiden varierar beroende på svårighetsgraden. Grad 1-skador kräver ofta rehabilitering på mellan 2-3 veckor, grad 2-skador 3-6 veckor och grad 3-skador 10-12 veckor. Vid operation krävs längre tids rehabilitering.

Referenser

Brukner P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Crossley K, Hutchinson M, m.fl. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine. 5:e uppl. McGraw-Hill Education; 2017.

Lundblad M, Hägglund M, Thomeé C, Senorski Hamrin E, Ekstrand J, Karlsson J, m.fl. Medial collateral ligament injuries of the knee in male professional football players: a prospective three-season study of 130 cases from the UEFA Elite Club Injury Study. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2019;27(11).

Musahl V, Karlsson J, Krutsch W, Mandelbaum BR, Espregueira-Mendes J, D’Hooghe P. Return to Play in Football. 1:a uppl. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2018.

Thommé R, Swärd L, Karlsson J. Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. 1:a uppl. SISU Idrottsböcker; 2011.

Publicerad: 2017-06-10
Senast uppdaterad: 2021-10-19